ŚPIEWNIK KOSZĘCIŃSKINa spotkaniu kolędowym objawiła się grupa, która chce wykonywać dawne pieśni, piosenki, teksty  humorystyczne czy kabaretowe, przedstawiać dawne zwyczaje. W związku z tym tworzymy zbiór takich utworów – czyli innymi słowy - zbieramy folklor słowny i muzyczny. Zbiór ten nie tylko będziemy wykorzystywać czyli wykonywać, ale też opracujemy i opublikujemy, na początek w Internecie.

Śpiewnik ze spotkania kolędowego 


Zbieramy nie tylko utwory z Koszęcina, bo jak już wiemy Koszęcinianie pochodzą z różnych stron Polski (i nie tylko Polski) [przynajmniej 1/3 uczestników spotkania kolędowego pochodzi spoza naszej miejscowości].
Zbieramy wszelkie mniej popularne utwory, które mieszkańcy śpiewali w chórach szkolnych, zespołach ludowych, przy ogniskach harcerskich i na imprezach turystycznych, w Koszęcinie i miejscowościach, z których pochodzicie. Takie, których nie znajdziemy w popularnych śpiewnikach. To co przed laty zostało zapisane w zeszytach – ręcznie przepisywanych śpiewnikach.
Do śpiewnika włączymy również utwory z opracowań dokonanych przez etnografów opisujących folklor Śląska (m.in. przez Oskara Kolberga) i starych śpiewników kościelnych.
Bardzo chętnie zarejestrujemy wykonania takich utworów zapamiętane szczególnie przez najstarszych mieszkańców. 

Do wykonywania poszukujemy utworów: piosenki ludowe (jakie pamiętacie), dożynkowe, patriotyczne, okolicznościowe, turystyczne, kolędy.
Oraz wszelkich innych – do zapisania.

Ponieważ zupełnie zamarły poszukujemy też informacji o obrzędach w Koszęcinie – bożonarodzeniowych, wielkanocnych, związanych z innymi świętami religijnymi, związanych z uroczystościami rodzinnymi – chrzest, pierwsza komunia, ślub, pogrzeb itd.  
 Wszystkie osoby, które chcą się włączyć do tworzenia śpiewnika proszę o kontakt. Utwory zostaną zebrane w jedno wspólne opracowanie, opatrzone opisami – od kogo pochodzą, skąd pochodzą (z jakiego regionu), w jakich okolicznościach były wykonywane itd.
Nie przejmujcie się, jeśli utwór jest niepełny, pamiętacie tylko fragmenty – są tylko słowa, albo części słów nie pamiętacie. Współczesne możliwości techniczne pozwalają często dużo szybciej niż dawniej odnaleźć te zagubione elementy.

Jeśli ktoś jest chętny zająć się opracowaniem takiego zbioru, prowadzeniem nagrań – również  zapraszam :) 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz