ARCHIWUM CYFROWE

DLACZEGO CYFROWE ARCHIWUM SPOŁECZNE
Nie mamy jako miejscowość muzeum, w którym moglibyśmy gromadzić i udostępniać wartościowe świadectwa naszej historii, tradycji, kultury – te materialne i te niematerialne. Wiele przedmiotów, dokumentów i fotografii jest pamiątkami rodzinnymi i my, właściciele nie chcemy się z nimi rozstawać. Jednocześnie mają one dużą wartość historyczną. Dlatego warto udostępniać je w formie cyfrowej – zeskanowane i opisane fotografie i dokumenty, sfotografowane i opisane przedmioty, nagrane lub spisane wspomnienia.
Właściciele sami mogą zdecydować w jaki sposób pozwalają wykorzystywać te obiekty lub ich wizerunki oraz np. że chcą pozostać anonimowi.Archiwa społeczne (archiwa ośrodka KARTA)
1. Co to są archiwa społeczne?
Archiwistyka społeczna to dziedzina dopiero się definiująca. Na potrzeby projektu przyjęliśmy następującą definicję:
Archiwum społeczne prowadzone jest przez: organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub powstaje przy jednostce samorządu terytorialnego w efekcie celowej aktywności obywatelskiej.
Archiwum gromadzi, przechowuje, opracowuje w celu udostępniania) materiały dokumentowe, ikonograficzne lub audiowizualne. Dokumentacja ta tworzy niepaństwowy zasób archiwalny.
Archiwa społeczne są ważnym ogniwem narodowego zasobu archiwalnego, gdyż dopełniają go o ślady codziennej aktywności zwykłych obywateli, jak też osobowości świata nauki, kultury i sztuki.
Służą ocalaniu czasem ratowaniu, pielęgnowaniu i upowszechnianiu świadectw historii i tradycji lokalnej.
Archiwa społeczne prowadza osoby prywatne, organizacje (Fundacje, stowarzyszenia lokalne lub ponadlokalne, instytucje (np. szkoły). Część z nich udostępnia wyłącznie na miejscu – np. izby regionalne.

Co zawierają i co udostępniają można obejrzeć posługując się tą listą.

Bardzo ważna jest cyfryzacja zasobów, która pozwala m.in. na ich szerokie udostępnianie.
Największym archiwum cyfrowym jest Narodowe Archiwum Cyfrowe. NAC udostępnia część swoich zbiorów w postaci plików dostępnych na stronie internetowej. Archiwum pełni funkcję Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zbiorów archiwalnych.

Jak przebiega digitalizacja w narodowym archiwum cyfrowym?Dwa projekty związane z archiwistyką społeczną prowadzi Ośrodek Karta. Są to
1. Cyfrowe Archiwa Społeczne

Jak może wyglądać cyfrowe archiwum społeczne?
Na przykłada tak, jak to opracowane przez stowarzyszenie Młody Mołodycz z Rudawy
Wirtualna izba regionalna w Obszy w ramach projektu PAFW
Wirtualna izba regionalna Książa Wielkopolskiego
Historia Urszulina

2. Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej
Projekt oparty na pracy specjalnie wyposażonych bibliotek oraz przeszkolonych bibliotekarzy. Dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego biblioteki zostały wyposażone w sprzęt umożliwiający digitalizowanie, opracowywanie i przechowywanie cyfrowych wersji materiałów historycznych. Materiały archiwalne: fotografie, dokumenty, relacje itp. udostępniane są przez mieszkańców, pozyskiwane przez wolontariuszy w ramach akcji inicjowanych przez bibliotekarza czy zbierane we współpracy z lokalnymi badaczami historii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz