SPOTKANIA Z EKSPERTAMI


Warto wiedzieć dlaczego nasza miejscowość jest wyjątkowa oraz jak to pokazywać i wykorzystywać.
Zapraszam wszystkich mieszkańców zainteresowanych kulturą i historią Koszęcina i naszej okolicy na spotkania ze specjalistami, którzy pokażą nam to zewnętrznym obiektywnym okiem.
Zaplanowałam kilkanaście tematów. Z przyjemnością przyjmę również propozycje tematów takich spotkań i osób je prowadzących.

  1. Ochrona i promocja zabytków, Europejskie Dni Dziedzictwa, działalność Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  2. O zasobach Archiwum Państwowego w Częstochowie, możliwościach korzystania z nich, akcji „Zostań rodzinnym archiwistą” oraz o przechowywaniu rodzinnych archiwaliów
  3. Obowiązujące akty prawne, prawa i obowiązki właścicieli obiektów wpisanych do rejestru zabytków i na listę obiektów chronionych, równice między tymi dokumentami, obowiązki samorządu i właścicieli w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, rola urzędu konserwatora zabytków
  4. Czym jest i jak jest realizowany program Odnowy Wsi w województwach śląskich
– Stan obecny i plany najbliższy okres – odnowa wsi śląskiej
- Wioski tematyczne, sieci wiosek, wiejska turystyka aktywna - odnowa wsi w województwie dolnośląskim
- Dobre praktyki czyli jak obroniono czerwoną cegłę w gminie Murów - odnowa wsi w województwie opolskim
5. Zasoby Archiwum Państwowego w Katowicach, możliwości korzystania z zasobów, o archiwaliach rodu Hohenlohe - Ingelfingen w zasobach AP w Katowicach
6. Koszęcin i okolice - wiejska architektura śląska
7. Tkaniny ozdobne i użytkowe - obrusy, makatki i zazdrostki, stroje ludowe
8. Rzemiosło koszęcińskie – kowalstwo, plecionkarstwo, rymarstwo
9. Plastyka obrzędowa i regionalne zdobnictwo wnętrz
10. Jak przechowywać i konserwować rodzinne pamiątki – spotkania z konserwatorami przedmiotów szklanych, metalowych, drewnianych, tkanin, papieru itd
Spotkania odbędą się po zgłoszeniu odpowiedniej ilości osób zainteresowanych danym tematem.
Szczególnie serdecznie zapraszam nauczycieli z całej naszej gminy, którzy zajmują się edukacją regionalną, członków lokalnych stowarzyszeń oraz przedstawicieli władz i instytucji samorządowych.

Zgłoszenia pojedynczych osób czy całych grup (z podaniem ilości osób) proszę przysyłać do dnia 20.02. na adres mailowy: wkoszecinie@zeslaska.pl, lub zgłaszać telefonicznie 506 919 865
W zgłoszeniu proszę podać temat, którym są Państwo zainteresowani i ilość zainteresowanych osób.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz